محصولات جديد - پارسه

محصولات جديد

BGA Tape 10mm x 33M BGA Tape 10mm x 33M
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Aluminum Effect Pedal Foil EMI Shield Tape 45mm x 40M x 0.06mm Aluminum Effect Pedal Foil EMI Shield Tape 45mm x 40M x 0.06mm
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Toshiba Satellite L510 L515 Series Keyboard Toshiba Satellite L510 L515 Series Keyboard
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 850,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Lenovo IdeaPad S10-3c Keyboard Lenovo IdeaPad S10-3c Keyboard
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 650,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Apple Macbook A1278 Keyboard Apple Macbook A1278 Keyboard
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 2,500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ASUS N53 N73 A53 A52 K53 UL50 K73 Series Keyboard ASUS N53 N73 A53 A52 K53 UL50 K73 Series Keyboard
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Asus K50/K50C/K50AB Keyboard Asus K50/K50C/K50AB Keyboard
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ASUS 1015P/1015T/1015PW Keyboard ASUS 1015P/1015T/1015PW Keyboard
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Sony VPC EG EG16 EG17 EG28 EG35 EG38 Laptop Hinges Sony VPC EG EG16 EG17 EG28 EG35 EG38 Laptop Hinges
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Lenovo IBM SL500 Laptop Hinges Lenovo IBM SL500 Laptop Hinges
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 850,000 ریال
افزودن به سبد خريد
شاخه ها