محصولات جديد - پارسه

محصولات جديد

لولاي لپ تاپ Dell 1014 1088 Laptop Hinges لولاي لپ تاپ Dell 1014 1088 Laptop Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لولاي لپ تاپ Dell Vostro 3500 V3500 Series Laptop LCD Hinges لولاي لپ تاپ Dell Vostro 3500 V3500 Series Laptop LCD Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لولاي لپ تاپ Dell N5040 N5050 M5040 M5050 Laptop Hinges لولاي لپ تاپ Dell N5040 N5050 M5040 M5050 Laptop Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لولاي لپ تاپ Dell N4050 M4050 Laptop Hinges لولاي لپ تاپ Dell N4050 M4050 Laptop Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لولاي لپ تاپ Dell Vostro 3450 3450D V3450 Laptop Hinges لولاي لپ تاپ Dell Vostro 3450 3450D V3450 Laptop Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لولاي لپ تاپ Dell Vostro 3450 V3450 V3450D Series Laptop LCD Hinges لولاي لپ تاپ Dell Vostro 3450 V3450 V3450D Series Laptop LCD Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
لولاي لپ تاپ Dell Inspiron 14V M4010 N4030 N4020 LCD Hinges لولاي لپ تاپ Dell Inspiron 14V M4010 N4030 N4020 LCD Hinges
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 1,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Toshiba Satellite A500 A505 Fan Toshiba Satellite A500 A505 Fan
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 305,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Toshiba Satellite L755 L755D Fan Toshiba Satellite L755 L755D Fan
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 305,000 ریال
افزودن به سبد خريد
Toshiba Satellite C850 C855 C875 C870 L850 L870 Fan Toshiba Satellite C850 C855 C875 C870 L850 L870 Fan
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳
سازنده:

قيمت: 305,000 ریال
افزودن به سبد خريد
شاخه ها