Dell / دل - پارسه
Dell / دل

Dell / دل

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
D410  D410  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
D600  D600  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
D610  D610  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
M70  M70  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
N4020/N4030/M4010  N4020/N4030/M4010  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LCD Screen Cable for Dell A860 DD0VM9LC003 - LCD Screen Panel Cable  Laptop LCD Screen Cable for Dell A860 DD0VM9LC003 - LCD Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LED Screen Cable for Dell 1545 50.4AQ08.102 - LED Screen Panel Cable  Laptop LED Screen Cable for Dell 1545 50.4AQ08.102 - LED Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LED Screen Cable for Dell 1555 1537 1535 DD0FM8LC801 - LED Screen Panel Cable  Laptop LED Screen Cable for Dell 1555 1537 1535 DD0FM8LC801 - LED Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LED Screen Cable for Dell 1564 DDOUM6LC000 - LED Screen Panel Cable  Laptop LED Screen Cable for Dell 1564 DDOUM6LC000 - LED Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LED Screen Cable for Dell 1764 DD0UM5LC000 - LED Screen Panel Cable  Laptop LED Screen Cable for Dell 1764 DD0UM5LC000 - LED Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LED Screen Cable for Dell I 1440 50.4BK02.001 - LED Screen Panel Cable  Laptop LED Screen Cable for Dell I 1440 50.4BK02.001 - LED Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LED Screen Cable for Dell N4050 50.4IU02.001 - LED Screen Panel Cable  Laptop LED Screen Cable for Dell N4050 50.4IU02.001 - LED Screen Panel Cable  621,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
DELL INSPIRON 1545 1546 15.6" CCFL LCD CABLE 50.4AQ03.101 50.4AQ03.201 U227F  DELL INSPIRON 1545 1546 15.6" CCFL LCD CABLE 50.4AQ03.101 50.4AQ03.201 U227F  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
DELL Inspiron 1750 laptop lcd LVDS cable 50.4CN05.101 G600T 17.3" DR2 REV A01  DELL Inspiron 1750 laptop lcd LVDS cable 50.4CN05.101 G600T 17.3" DR2 REV A01  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dell Inspiron 8500 and 8600 Latitude D800 Series 15.4 LCD Video Cable 02C415/ DC025040800  Dell Inspiron 8500 and 8600 Latitude D800 Series 15.4 LCD Video Cable 02C415/ DC025040800  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dell Inspiron Mini 10(1010) LED Display Panel Cable DC02000P700 T466N  Dell Inspiron Mini 10(1010) LED Display Panel Cable DC02000P700 T466N  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dell Latitude D510 15" XGA LCD Flex Video Cable N8771 Cn-0n8771 Dddm3llc018  Dell Latitude D510 15" XGA LCD Flex Video Cable N8771 Cn-0n8771 Dddm3llc018  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dell Latitude D520 MG043 LCD Cable DD0DM5LC203 XGA 15"  Dell Latitude D520 MG043 LCD Cable DD0DM5LC203 XGA 15"  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
DELL VOSTRO 1320 LCD cable 13.3" DC02000LK00 H525C  DELL VOSTRO 1320 LCD cable 13.3" DC02000LK00 H525C  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Laptop LCD Screen Cable for Dell 1464 DDOUM3LC001 - LCD Screen Panel Cable  Laptop LCD Screen Cable for Dell 1464 DDOUM3LC001 - LCD Screen Panel Cable  680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها