چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
216-0810005  216-0810005  950,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216-0810005 چیپست گرافیک AMD new  216-0810005 چیپست گرافیک AMD new

216-0810005 چیپست گرافیک AMD new

 
1,400,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216BAAAVA12FG  216BAAAVA12FG  1,052,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216CDS3BGA21H  216CDS3BGA21H  1,052,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216CPHAKA13F  216CPHAKA13F  1,052,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216CPIAKA13FG  216CPIAKA13FG  1,052,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216CXJAKA13FAG  216CXJAKA13FAG  1,150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216DCCDBFA22E  216DCCDBFA22E  772,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216DCP4ALA12FG  216DCP4ALA12FG  772,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216DK8ANA12PH  216DK8ANA12PH  657,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216GS2BFA13H  216GS2BFA13H  657,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216lqa6ava12fg  216lqa6ava12fg  805,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216MCA4AL12FG  216MCA4AL12FG  657,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216MEP6CLA14FG  216MEP6CLA14FG  657,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216MJBKA15FG  216MJBKA15FG  667,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216MQA6AVA12FG  216MQA6AVA12FG  805,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216MS2BFA22H  216MS2BFA22H  460,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216MSA4ALA12FG  216MSA4ALA12FG  559,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216P9NZCGA12H  216P9NZCGA12H  569,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
216PBCGA14F  216PBCGA14F  566,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها