چیپ و آی سی - پارسه
چیپ و آی سی

چیپ و آی سی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
ALC889  ALC889  309,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ALC889A  ALC889A  309,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
AO4456 MOSFET N-CH 30V 20A 8-SOIC  AO4456 MOSFET N-CH 30V 20A 8-SOIC  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BD3450  BD3450  800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BD82CPDS  BD82CPDS  723,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BQ24745  BQ24745  120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BR03-N-A3  BR03-N-A3  559,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
C7-M 1200 800+  C7-M 1200 800+  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
C7-M 1600 400  C7-M 1600 400  764,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
CG82NM10  CG82NM10  450,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
CMC60AFPB22GV  CMC60AFPB22GV  1,170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
CX20583  CX20583  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET 4406  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET 4406  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4704 Alpha & Omega Semiconductor  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4704 Alpha & Omega Semiconductor  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4932  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4932  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET FDS6676AS  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET FDS6676AS  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET PM6986 STMicroelectronics  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET PM6986 STMicroelectronics  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET Si4228DY  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET Si4228DY  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Dual P-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4407  Dual P-Channel 25 V (D-S) MOSFET AO4407  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
EME300GBB22GV  EME300GBB22GV  1,150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها