پارسه،فروش قطعات تعمیرات لپتاپ - پارسه
  1. تعویض بی جی ای
  2. پروگرامر ویلون
  3. چیپ بی جی ای
  4. هارد
شاخه ها